BẢNG TÍNH GIÁ TIỀN DỊCH VỤ

CHỌN DỊCH VỤ

Tìm dịch vụ
THÔNG TIN LÔ HÀNG

Phí Xử lý hàng hóa

Phụ thu xử lý hàng hóa theo khung giờ

Phụ thu ngoài giờ hành chính

Phí lưu kho

Phí bảo quản đông lạnh

Phí dịch vụ phát hàng lẻ

Dịch vụ áp tải hàng giá trị cao VAL

Tính tổng tiền Nhập lại

Kết quả tính giá dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo. Một số dịch vụ phát sinh có thể không được liệt kê đầy đủ. Vui lòng liên hệ bộ phận nghiệp vụ của ACSV để biết rõ chi tiết.